No items found.

Sansevieria trifasciata Futura Superba

€ 13.30 EUR
€ 13.30 EUR
Weight
 oz
Dimensions
 × 
 × 
 in

Pot size 12cm